+420 416 810 156 info@pb-mgroup.com
Vyberte stránku

Projekty

Technologie pro zvýšení efektivity práce pro strojírenskou výrobu

č. projektu CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024152

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024152

Cílem projektu je zvýšit efektivitu výrobního procesu, modernizace a digitalizace. Nákupem strojů, zařízení a technologií a jejich uvedení do procesu se tak zrychlí a zefektivní celý výrobní proces, čímž se dokáže zpracovat více zakázek, zkrátí se termíny dodání zákazníkům, zvýší se kvalita celého výrobního procesu a dojde k maximální eliminaci rizik škod vzniklých při výrobě v důsledku vadného materiálu. Díky tomuto dojde zároveň k úsporám jak z  ekonomického, tak z ekologického hlediska.

Nákupem nových strojů, zařízení a technologií spolufinancovaných z výše uvedeného projektu se zvýší efektivita práce. Dojde ke zrychlení výrobního procesu a zvýšení kvality produkovaných výrobků. Celý proces bude digitalizován pořízením ERP systému, čímž dojde ke sjednocení a větší efektivitě práce celkového procesu výroby. Realizací projektu zvýšíme na maximum potenciál a konkurenceschopnost firmy.

Formulář

8 + 12 =